Libro Ruralidade e pobreza na euro-rexión Galicia-Norte de Portugal: efectos da crise económica